Netinkamos kokybės prekės grąžinimas

Pirkėjas, kuriam buvo parduota netinkamos kokybės prekė, savo pasirinkimu turi teisę per protingą terminą, tačiau ne vėliau kaip per 2 metus nuo prekės perdavimo dienos pasirinkti vieną iš galimų gynimosi būdų:

1) reikalauti iš pardavėjo nemokamai pašalinti prekės trūkumus (pataisyti prekę);

2) reikalauti iš pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;

3) reikalauti iš pardavėjo atitinkamai sumažinti kainą;

4) vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą.

Pirkėjas neturi teisės nutraukti sutarties, jeigu daikto trūkumas yra mažareikšmis. Taip pat yra negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.

Pirkėjas gali grąžinti netinkamos kokybės prekes prisijungdamas prie savo paskyros Interneto svetainėje. Jeigu pirkėjas neturi paskyros Interneto svetainėje, jis ją privalo susikurti ir įvesti prekių užsakymo numerį. Savo paskyroje pirkėjas grąžindamas prekes nurodo jų trūkumus bei prideda nuotrauką, kurioje aiškiai matosi jų defektai. Pardavėjui patvirtinus pirkėjo prašymą dėl prekių grąžinimo, yra sugeneruojamas prekių grąžinimo lipdukas, kurį pirkėjas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pardavėjo patvirtinimo apie prekių grąžinimą dienos, kartu su grąžinamomis prekėmis bei prekių grąžinimo išlaidas patvirtinančiu čekiu turi pristatyti registruotu paštu pardavėjo nurodytu adresu ir atsiųsti išsiųstų prekių siuntos kodą pardavėjo el. paštu.

Pardavėjui pripažinus, kad pirkėjui parduotos prekės buvo netinkamos kokybės, pardavėjas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės gavimo dienos grąžins pirkėjo sumokėtą kainą už prekes. Pardavėjas taip pat atlygina pirkėjui netinkamos kokybės prekės grąžinimo išlaidas.

Pardavėjui pripažinus, kad pirkėjui parduotos prekės buvo netinkamos kokybės, pardavėjas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės gavimo dienos grąžina pirkėjo sumokėtą kainą už prekes. Pardavėjas taip pat atlygina pirkėjui netinkamos kokybės prekės grąžinimo išlaidas.

Išsami informacija dėl netinkamos kokybės prekės grąžinimo yra prieinama Interneto svetainės taisyklėse, su kuriomis galima susipažinti ČIA.

Nuotolinės sutarties atsisakymo arba prekės pakeitimo taisyklės

Pirkėjas, įsigyjęs prekę internetu, turi teisę nenurodydamas priežasties per 14 dienų atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties. 

Pirkėjas per 14 dienų taip pat turi teisę prašyti pakeisti nusipirktus daiktus analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais. Jeigu keičiant daiktus susidaro kainų skirtumas, pirkėjas su pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.

Pirkėjas gali atsisakyti sutarties arba pakeisti nusipirktas prekes prisijungdamas prie savo paskyros Interneto svetainėje. Jeigu pirkėjas neturi paskyros Interneto svetainėje, jis ją privalo susikurti ir įvesti prekių užsakymo numerį. Pardavėjui patvirtinus pirkėjo prašymą dėl prekių grąžinimo, yra sugeneruojamas prekių grąžinimo lipdukas, kurį pirkėjas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pardavėjo patvirtinimo apie prekių grąžinimą dienos kartu su grąžinamomis prekėmis turi pristatyti registruotu paštu pardavėjo nurodytu adresu ir atsiųsti išsiųstų prekių siuntos kodą pardavėjo el. paštu.

Sutarties atsisakymo arba prekių keitimo terminas pasibaigia po 14 dienų, nuo tos dienos, kurią pirkėjas ar pirkėjo nurodytas asmuo, gauna užsakytą prekę.

Per 14 dienų pakeisti ar grąžinti kokybišką prekę pardavėjas gali tik tuo atveju, jeigu pirkėjas prekės nenaudojo ir nepažeidė jos prekinės išvaizdos. Tai taip pat reiškia, kad pirkėjas privalo išsaugoti ir nepažeisti prekės pakuotės, o įsigytą prekę apžiūrėti tik taip, kaip tai galėtų padaryti tiesiogiai prekybos vietoje. Visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote. Panaudotą kokybišką prekę galima grąžinti tik pardavėjui geranoriškai sutikus.

Pardavėjas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo pirkėjo grąžinamas prekes, turi grąžinti pirkėjui visas šio sumokėtas sumas arba pakeisti prekę į pirkėjo prašomą.

Pirkėjui atsisakius sutarties, pardavėjas grąžina pirkėjui šio sumokėtą kainą už prekes, įskaitant pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas. Pardavėjas neprivalo grąžinti pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad pirkėjas aiškiai pasirinko kitą negu pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas. Prekės grąžinimo išlaidos tenka pirkėjui.

Pirkėjui prašant pakeisti prekę į kitą, pirkėjui tenka visos prekių pristatymo ir grąžinimo išlaidos. Jeigu pardavėjas negali įgyvendinti pirkėjo prašymo pakeisti prekes, pardavėjas grąžina pirkėjui šio sumokėtą kainą už prekes, įskaitant pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas. Pardavėjas neprivalo grąžinti pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad pirkėjas aiškiai pasirinko kitą negu pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas. Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos.

Išsami informacija dėl teisės atsisakyti sutarties arba prekės pakeitimo yra prieinama Interneto svetainės taisyklėse, su kuriomis galima susipažinti ČIA